Podporni sistemi

Podporni sistemi

Če potrebujete izboljšave v delovanju, reorganizacijo in zanesljivost IT-sistemov, vam ponujamo celosten pristop k rešitvi.

Kakšen je proces izgradnje IT sistema?

Načrtovanje in izgradnja IT-sistema ni enostaven proces, saj zahteva celovit sistematičen pristop in razumevanje potreb. Prvi korak predstavlja natančna analiza vašega IT-sistema, s katero lažje načrtujemo bodoče posodobitve in spremembe. Z analizo optimiziramo delovanje že obstoječega IT-sistema, ki zaradi številnih razlogov morda ne deluje več optimalno, ali pa ga v celoti postavimo glede na vaše potrebe. Tehnologija namreč neprestano napreduje in z leti postajata strojna in programska oprema zastareli, zato je treba redno preverjati, ali IT-sistem še vedno ustreza potrebam delovnih procesov v podjetju.

 

Kaj ponujamo:

  • Izvajanje varnostnih pregledov
  • Analize, svetovanje, načrtovanje in izgradnja IT-sistemov
  • Vodenje, koordiniranje, izobraževanje in osnovno dokumentiranje projektov
  • Vzdrževanje, pregled strežnikov na daljavo
  • Test, analiza ali diagnoza spletne infrastrukture in opreme brez popravila